Zdeňka Čechová

Okamžik sestavení účetní závěrky

Okamžik sestavení účetní závěrky není pouhým formálním datem, ale je sdělením, do jakého data brala společnost události po rozvahovém dni v potaz.

účetní opravné položky

Služby jako nedokončená výroba

Nedokončenou výrobou jsou zejména nedokončené hmotné produkty. Mohou však jimi být i činnosti, při kterých vznikají produkty nehmotné povahy.

Tvoříte i účetní opravné položky?

Daňové opravné položky tvoří většina společností. Na rozdíl od těch účetních. A přitom právě účetní je třeba tvořit, chceme-li dodržet účetní zásady.

ucetni-odpisy-majetku

Jak správně nastavit účetní odpisy majetku

Společnosti si někdy zjednodušují práci a nastavují účetní odpisy stejně jako daňové. I účetní programy to umožňují. Často to však není v souladu s účetními předpisy.