Zdeňka Čechová

nové články o účetnictví a daních

Archivační lhůty a skartační řízení

Při rozhodování, jak dlouho budeme doklady archivovat, nestačí vycházet jen z účetních předpisů. A ne všechny doklady můžeme po uplynutí lhůty ihned skartovat.

povinný a dobrovolný audit

Naplánovat včas audit se vyplatí

Skutečnost, zda společnost má nebo nemá povinný audit, se může každoročně měnit. A čím dříve zjistíme, jak to daný rok s auditem bude, tím lépe.

kategorie účetních jednotek

Co může zkreslit aktiva a čistý obrat

Abychom mohli zařadit společnost do správné kategorie účetních jednotek, musíme v prvé řadě vycházet ze správných údajů. Co ovlivňuje aktiva a čistý obrat?