Archivační lhůty, skartační řízení

Při rozhodování, jak dlouho budeme doklady archivovat, nestačí vycházet jen z účetních předpisů. A ne všechny dokumenty můžeme skartovat.