inventarizace

Pravidla účtování zásob způsobem „B“

Účtování zásob způsobem „B“ je v některých ohledech jistě jednodušší. Přesto i při tomto způsobu účtování zásob je třeba dodržet určitá pravidla.