účetní závěrka

Účetní závěrka obchodních společností

Účetní závěrku nestačí jen sestavit, ale je třeba ji také včas a správným způsobem zveřejnit. A často je třeba zveřejnit i další dokumenty a informace.