Pomůžu vám vyznat se lépe v účetních a daňových zákonech.

A ukážu vám, jak je zavést do praxe.

zdeňka čechová - účetní konzultace a výuka - návody a e-booky

Získejte větší jistotu při účtování, uzávěrce i sestavování závěrky.

Chcete mít v daném roce vše správně zohledněno a zaúčtováno
a zvládat ukončení roku a účetní závěrku ve větším klidu a s nadhledem?

A to vše bez neustálého pročítání zákonů a vyhledávání na internetu?

Nechte se celým procesem provést.

JAK VÁM MOHU POMOCI

Praktické návody

Praktické návody a nástroje vás provedou krok za krokem účtováním v průběhu roku, měsíční i roční kontrolou, inventarizací a uzávěrkou. A s ucelenými návody a vzory pro vás bude sestavování a kontrola výkazů a cash flow i příprava přílohy snazší a rychlejší.

Účetní konzultace

Poradím vám, jak zaúčtovat konkrétní účetní případ nebo jaké podklady k zaúčtování si vyžádat. Pomůžu vám s evidencí majetku, zásob, pohledávek nebo s uzávěrkovými pracemi. A můžeme spolu projít i výkazy, přílohu nebo společně sestavit cash flow.

Účetní závěrka

Zkontroluji vámi sestavenou účetní závěrku. Prověřím, zda jsou v rozvaze, výkazu zisku a ztráty i v cash flow zůstatky účtů na správných řádcích a ve správné výši a zda příloha obsahuje to, co obsahovat má. Nebo sestavím účetní závěrku za vás.

CO NABÍZÍM

Dlouholeté zkušenosti v oblasti účetnictví a daní

Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika firmách, vedla účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Srozumitelné, jasné a praktické postupy

Pamatuji si, jak pro mě bylo občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní postupy a návody.

Ucelený pohled, daňové a právní souvislosti

Kvalitní účetní má základní znalosti daňových a jiných zákonů a dokáže je využívat v praxi. Zároveň umí odhadnout, kdy je čas obrátit se na kolegy daňové poradce a právníky. Proto pomáhám uvidět daňové i právní souvislosti.

Stáhněte si zdarma

Archivace a skartace

Tento e-book vám poradí, po jakou dobu archivovat jednotlivé účetní, daňové i jiné doklady a záznamy. A dozvíte se vše důležité o skartaci a výběru archiválií.

Vzorový seznam účtů

Jednotlivé účty si každá společnost volí sama, protože účetními předpisy je dána pouze směrná účtová osnova. Tento vzorový seznam vychází ze zavedené praxe, tedy z toho, jaké účty společnosti často k zachycení jednotlivých účetních operací používají.

NEJNOVĚJŠÍ VIDEOČLÁNKY