Pomůžu vám vyznat se lépe v účetních a daňových zákonech. A ukážu vám, jak je zavést do praxe.

Díky tomu získáte větší jistotu při účtování v průběhu roku, při měsíční a roční uzávěrce i při sestavování výkazů a přehledů.

zdeňka čechová - účetní konzultace a výuka - návody a e-booky

Chcete mít v daném roce vše správně zohledněno a zaúčtováno,
a zvládat ukončení roku a účetní závěrku ve větším klidu a s nadhledem?

A to vše bez neustálého pročítání zákonů a vyhledávání na internetu?

Nechte se celým procesem provést.

VYBERTE SI, JAK CHCETE ZAČÍT

Konzultace

Poradím vám, jak zaúčtovat konkrétní účetní případ nebo jaké podklady k zaúčtování si vyžádat. Pomůžu vám s evidencí majetku, zásob, pohledávek nebo s uzávěrkovými pracemi. A můžeme spolu projít i výkazy, přílohu nebo společně sestavit cash flow.

Praktické návody

Praktické návody a nástroje vás provedou krok za krokem účtováním v průběhu roku, měsíční i roční kontrolou, inventarizací a uzávěrkou. A s ucelenými návody a vzory pro vás bude sestavování a kontrola výkazů a cash flow i příprava přílohy snazší a rychlejší.

CO NABÍZÍM

Dlouholeté zkušenosti v oblasti účetnictví a daní

Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika firmách, vedla účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Srozumitelné, jasné a praktické postupy

Pamatuji si, jak pro mě bylo občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní postupy.

Ucelený pohled, daňové a právní souvislosti

Kvalitní účetní má základní znalosti daňových a jiných zákonů a dokáže je využívat v praxi. Zároveň umí odhadnout, kdy je čas obrátit se na kolegy daňové poradce a právníky. Proto pomáhám uvidět daňové i právní souvislosti.

Stáhněte si zdarma

Archivace a skartace (nejen) účetních dokladů

Tento e-book vám poradí, po jakou dobu archivovat jednotlivé účetní, daňové i jiné doklady a záznamy. Dozvíte se také vše důležité o skartaci a o výběru archiválií.

cestovní náhrady v cizí měně - výklad a příklady

Cestovní náhrady
v cizí měně

Získejte návod, jak při poskytování cestovních náhrad v cizí měně propojit pravidla daná zákoníkem práce a účetními předpisy. Vše je shrnuto v názorných příkladech.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

nové články o účetnictví a daních

Archivační lhůty a skartační řízení

Při rozhodování, jak dlouho budeme doklady archivovat, nestačí vycházet jen z účetních předpisů. A ne všechny doklady můžeme po uplynutí lhůty ihned skartovat.
povinný a dobrovolný audit

Naplánovat včas audit se vyplatí

Skutečnost, zda společnost má nebo nemá povinný audit, se může každoročně měnit. A čím dříve zjistíme, jak to daný rok s auditem bude, tím lépe.