UCELENÉ SADY NÁVODŮ A NÁSTROJŮ

Tyto sady jsou připraveny tak, aby pokryly všechny důležité oblasti. Díky nim správně nastavíte metodiku účtování a evidence, získáte větší jistotu při účtování v průběhu roku i při roční inventarizaci a uzávěrce. A sestavení účetní závěrky vám půjde lépe od ruky.

účtujeme obchodní společnosti

Účtujeme obchodní společnosti

Sety e-booků a checklistů, které vás provedou krok za krokem účtováním v průběhu roku, měsíční i roční kontrolou, inventarizací a uzávěrkovými pracemi. Najdete v nich konkrétní návody a postupy a velké množství názorných příkladů.

sestavujeme účetní závěrku

Sestavujeme účetní závěrku

Praktické návody, vzory a checklisty, se kterými pro vás bude sestavování a kontrola rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow snazší a rychlejší. A příloha vám půjde lépe od ruky. Jsou vhodné, ať už připravujete výkazy a cash flow v účetním programu, nebo ručně.

E-BOOKY A PŘEHLEDY ZDARMA

Archivace a skartace

Tento e-book vám poradí, po jakou dobu archivovat jednotlivé účetní, daňové i jiné doklady a záznamy. A dozvíte se vše důležité o skartaci a výběru archiválií.

Vzorový seznam účtů

Jednotlivé účty si každá společnost volí sama, protože účetními předpisy je dána pouze směrná účtová osnova. Tento vzorový seznam vychází ze zavedené praxe, tedy z toho, jaké účty společnosti často k zachycení jednotlivých účetních operací používají.