ÚČETNÍ KONZULTACE A MENTORING

návody zdarma - účetnictví

Potřebujete poradit se zaúčtováním konkrétního účetního případu, s evidencí majetku, zásob nebo pohledávek? Anebo s roční uzávěrkou či sestavením účetní závěrky?

Ráda to s vámi proberu na konzultaci.

V jakých oblastech vám mohu pomoci?

Hmotný a nehmotný majetek – ocenění, účtování, evidence, technické zhodnocení, odpisy.
Zásoby – ocenění, účtování, evidence, opravné položky.
Pohledávky a závazky – opravné položky k pohledávkám, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek, odpis závazků, pohledávky a závazky v základu daně.
Podíly, cenné papíry – správný okamžik a způsob zaúčtování, přecenění k rozvahovému dni.
Vlastní kapitál – vznik nové společnosti, zvýšení a snížení základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál, podíl na zisku, záloha na podíl na zisku.
Náklady a výnosy – správný okamžik a způsob zaúčtování (manka, škody, náhrada manka a škody, rezervy, dohady, rozpracované zakázky, časové rozlišení nákladů a výnosů).
Měsíční i roční kontrola a uzávěrka, inventarizace, výpočet a zaúčtování odložené daně.
Účetní závěrka – sestavení výkazů, přílohy, cash flow, vypracování výroční zprávy, zprávy o vztazích.

Jaké druhy spolupráce můžeme navázat?

Jednorázová konzultace

Pokud momentálně řešíte v účetnictví něco konkrétního, s čím potřebujete poradit, můžete využít jednorázovou konzultaci v délce 60 nebo 30 minut anebo SOS konzultaci (15 až 20 minut).

Cena: 1 200 Kč / 60 minut

Balíček konzultací

Potřebujete čas od času něco probrat? Pak si pořiďte balíček, který můžete čerpat postupně formou kratších či delších konzultací. Na vyčerpání balíčku máte 12 měsíců od zahájení čerpání.

Cena: 3 000 Kč / 3 hodiny

Mentoring

Konzultace mohou mít i podobu „mentoringu“. Můžeme při něm společně projít například proces měsíční kontroly, roční uzávěrky a inventarizace nebo sestavení účetní závěrky.

Cena: podle celkové délky

Jak bude probíhat naše spolupráce?

Konzultace probíhají buď online nebo telefonicky. Objednat se můžete prostřednictvím formuláře, který najdete níže  nebo zasláním e-mailu na zdenka@zdenka-cechova.cz.
První konzultace je vždy jednorázová v délce 20, 30 nebo 60 minut.
Pokud se poté rozhodnete ke koupi cenově zvýhodněného balíčku do 1 týdne od první konzultace, započítám vám zpětně do tohoto balíčku i první konzultaci a odečtu již uhrazenou cenu. Znamená to, že v takovém případě budete mít zvýhodněnou cenu zpětně i za první konzultaci.
I když mám zkušenosti i v oblasti daní, nemohu vám poskytovat daňové poradenství, protože nejsem daňový poradce. Pokud bychom zjistili, že se daná problematika týká pouze daní, doporučím vám konzultaci s daňovým poradcem. V takovém případě si nebudu nic účtovat. I z tohoto důvodu uveďte do objednávky stručný popis toho, o čem zhruba konzultace bude.

Proč byste měli spolupracovat se mnou?

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody. Více o mně najdete zde.

Objednávka účetní konzultace a mentoringu

Vaše osobní údaje budu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů.
Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.