SESTAVENÍ A KOREKTURA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Máte sestavené výkazy, ale na přílohu už vám nezbývá čas a energie? Nebo si nevíte rady s cash flow? Postarám se o to. A klidně za vás sestavím celou účetní závěrku.

KOREKTURA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Chcete mít jistotu, že jsou zůstatky účtů vykázány ve výkazech a přehledech v těch správných položkách a že příloha obsahuje vše, co obsahovat má? Ráda vše projdu.

Jak sestavení a korektura účetní závěrky probíhá?

kategorie účetních jednotek

Službu objednejte nejlépe prostřednictvím formuláře nebo zasláním e-mailu na zdenka@zdenka-cechova.cz.

Objednat můžete sestavení nebo korekturu účetní závěrky. A to buď jen vybraných částí (výkazů, cash flow, přílohy), anebo všech součástí účetní závěrky.

Ozvu se vám zpět a řekneme si potřebné informace. Sdělím vám předpokládanou cenu. A pokud budete souhlasit, pustím se do práce.

Abych mohla závěrku sestavit nebo provést její korekturu, budu potřebovat výstupy z účetnictví. Přesný seznam vám zašlu na základě objednávky a našeho rozhovoru.

účetní konzultace a mentoring
korektura závěrky - výkazů a přílohy

Prověřím, zda jsou zůstatky účtů vykázány ve správných položkách rozvahy, výkazu zisku a ztráty či cash flow. Poté s vámi vše projdu. Výsledkem bude doporučení, jak nastavit výkazy v účetním softwaru a jaké případné úpravy příště provádět. A zároveň vám zašlu za daný rok sestavené výkazy nebo cash flow sestavené mimo účetní software ve formátu PDF, které stačí vytisknout a podepsat.

Zkontroluji, zda má příloha náležitosti předepsané účetními předpisy, a ověřím základní údaje na základě předložených účetních dat. Provedu základní korekturu gramatiky a pravopisu. Poté s vámi vše projdu. Výsledkem bude finální příloha a doporučení, jak příště postupovat.

Nebo na základě získaných informací a dat z účetnictví sestavím výkazy, přílohu, cash flow a další dokumenty tak, jak jsme si předem dohodli.

Poté vám zašlu návrhy ke schválení. Po konečném odsouhlasení upravím jejich konečný vzhled a pošlu vám je zpět ve formátech, na kterých se domluvíme.

účetní služby - příprava výkazů a cash flow

Proč byste měli svěřit účetní závěrku mně?

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Přiznám se, že mě příprava výkazů, cash flow ani přílohy dříve moc nebavila a chtěla jsem to mít vždy rychle za sebou. Pak jsem se do toho ale ponořila trochu více a začala rozumět tomu, na který řádek patří ten který účet a proč. A dnes mě to vážně baví.

Při auditech mi navíc „pár“ účetních závěrek prošlo rukama. Takže si troufám říct, že vím, o co jde. Více o mně najdete zde.

Objednávka sestavení nebo korektury účetní závěrky

Vaše osobní údaje budu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů.
Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.