OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o tom, jak zpracovávám a chráním vaše osobní údaje

Děkuji vám, že máte zájem seznámit se s tím, jak zpracovávám vaše osobní údaje, které mi svěřujete v případě, že zakoupíte službu nebo produkt, zdarma stáhnete e-book, projevíte zájem o novinky nebo vyplníte na webu formulář. Najdete zde podrobné a srozumitelné informace o vašich právech a o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat
III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

I.
Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany veškerých osobních údajů, které poskytnou návštěvníci webových stránek www.zdenka-cechova.cz, zájemci o mé služby a všichni, kteří si na webových stránkách www.zdenka-cechova.cz koupí nebo stáhnou některý z mých produktů.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupuji při zpracování osobních údajů podle pravidel aktuální legislativy, tj. zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679, tzn. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II.
Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

Správcem osobních údajů dle vymezení v článku I tohoto dokumentu je:
Zdeňka Čechová
IČO: 495 30 551
Sídlo: Pod Přerovskou cestou 1925, 250 88 Čelákovice
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem
Adresa pro doručování: Pod Přerovskou cestou 1925, 250 88 Čelákovice
Kontaktní telefon: +420 737 642 561
Adresa pro doručování elektronické pošty: zdenka@zdenka-cechova.cz
Webové stránky: zdenka-cechova.cz

III.
Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv, údajů poskytnutých jako vstupních údajů pro poskytování účetních konzultací a služeb i údajů poskytnutých během poskytování služeb, a to jak při osobním kontaktu, tak telefonicky písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (textové zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger nebo údaje v komentářích a dotazech na mých FB profilech).

Zpracovávám i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna poskytnout službu řádně. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje (zvláštní kategorie údajů), kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

1. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, věk, vzdělání, e-mail, telefonní číslo, IČO, Skype kontakt, IP adresu, cookies, informace o tom, jaké produkty a služby jste si u mě objednali a informace o tom, jaké produkty jsem vám prodala a jaké služby jsem vám poskytla. Pokud mi poskytnete referenci, pak jde o údaje poskytnuté v referenci, včetně vámi poskytnuté fotografie nebo videozáznamu.

2. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

Žádné „citlivé“ osobní údaje, tedy údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů nezpracovávám.

IV.
K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu
a co mě k tomu opravňuje

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám produkt nebo službu, které jste objednali a abych mohla vést i veškerou s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČO, případně Skype kontakt pro online konzultace a dále informace o tom, jaké produkty a služby jste si ode mě objednali a informace o tom, jaké produkty jsem vám prodala a jaké služby jsem vám poskytla.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČO a informace o tom, jaké produkty jsem vám prodala a jaké služby jsem vám poskytla.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a e-mail, popřípadě příjmení, telefon a adresu, pokud mi tyto údaje sami poskytnete. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání mé nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám svou databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o mých novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, pokud mi pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt nebo informace o dalším postupu při poskytování služeb. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud dosud nejste mým klientem, nemohu pro zasílání mé nabídky ani novinek zpracovávat vaše údaje (a tedy ani takové nabídky posílat) bez vašeho souhlasu. Pouze pokud mi svůj souhlas udělíte, budu vám zajímavé informace a nabídky mých produktů a služeb v rozumné frekvenci posílat.

Jen s vaším souhlasem mohu zpracovávat poskytnuté osobní údaje pro účely referencí zveřejněných na mých webových stránkách nebo sociálních sítích.

Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás (zpravidla přímo u formulářového okénka pro zadání kontaktu na webových stránkách) informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V e-mailu k tomu slouží odhlašovací odkaz v závěru e-mailu, na který stačí jen jednoduše kliknout. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod body 1 až 3 výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

5. Ukládání a zpracování tzv. cookies

Údaje o vašem chování se mohou ukládat jako tzv. cookies, což jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem počítači nebo v mobilním zařízení, když navštěvujete webové stránky.

Cookies slouží k snadnější navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky, mohou se využít také ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje. Informace shromážděné pomocí cookies mi neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nerozhodnete sami mi je poskytnout.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči, případně můžete uložené soubory cookies kdykoli sami ve svém zařízení smazat.

V.
Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových uložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

V současné době spolupracuji s těmito zpracovateli :
WEDOS Internet, a.s., IČO: 281 15 708 (doména a webhostingu)
Redbit s.r.o., IČO: 241 97 190 (prodejní formulář, fakturace)
UAB MailerLite (e-mailová komunikace s klienty a návštěvníky webu)
Facebook Ireland Ltd (reklama)
Google Inc. (sledování návštěvnosti webu)

VI.
Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů..

5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

VII.
Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mě, můžete mě kontaktovat na e-mailu zdenka@zdenka-cechova.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na webových stránkách www.zdenka-cechova.cz.

Toto znění je účinné od 1. 6. 2022

Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek najdete zde.