účtujeme obchodní společnosti

ÚČTUJEME OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Ucelená sada návodů a checklistů, která vás provede krok za krokem účtováním v průběhu roku, měsíční i roční kontrolou, inventarizací a uzávěrkovými pracemi.

Co vám sada přinese?

Vytvoříte si systém

Způsob účtování a evidenci majetku, zásob, pohledávek i závazků si nastavíte v souladu s účetními předpisy a zároveň tak, aby vám to usnadnilo účtování i kontrolu.

Budete vědět, jak na to

Získáte větší jistotu při účtování účetních případů, a to i těch složitějších. A snadněji ohlídáte také daňové povinnosti, které jsou s účetními případy spojené.

Zaúčtujete vše důležité

Checklisty vám připomenou, co vše je třeba před uzavřením účetních knih zaúčtovat a zkontrolovat. Inventarizaci a roční uzávěrku tak zvládnete v klidu a v pohodě krok za krokem.

Co sada obsahuje?

1. Základní e-booky, které obsahují praktické návody, jak postupovat při účtování, evidenci, oceňování i kontrole. Najdete v nich ucelený účetní i daňový pohled. Každý e-book je věnovaný vybrané oblasti:
Hmotný a nehmotný majetek
Zásoby
Zúčtovací vztahy, peníze
Podíly a cenné papíry, vlastní kapitál
Automobil v obchodní společnosti
Inventarizace majetku a závazků
Než uzavřeme účetní knihy
Opravy účetních záznamů, chyby minulých let

2. Excelovskou tabulku a návod Kontrola vazby DPH na výnosy, které vám pomohou zkontrolovat, zda byla DPH za účetní období odvedena ve správné výši.

3. E-book Odložená daň, který vás provede celým procesem výpočtu a zaúčtování odložené daně. Dozvíte se kromě jiného, co je smyslem odložené daně a co vstupuje a nevstupuje do jejího základu. Vše je vysvětleno na praktických příkladech. Součástí jsou výpočtové tabulky a návod, jak postupovat při jejich vyplňování.

4. Vzory konfirmačních dopisů a vzor zápisu z provedené inventury ve Wordu.

5. Checklisty, které jsou důležitou součástí. Provedou vás celým procesem. Obsahují poměrně velké množství kroků (úkolů). Je to proto, aby pokryly základní transakce, které mohou v praxi nastat.

Jsou však připraveny tak, abyste se v nich jednoduše orientovali a vybrali jen kroky a úkoly, které se společnosti, kterou účtujete, skutečně týkají. Checklisty zároveň odkazují přesně na ty kapitoly a příklady, které potřebujete k provedení daného kroku znát.

Znamená to, že nebudete v e-boocích číst a studovat více, než potřebujete. Součástí sady je i stručný návod, jak s checklisty a s e-booky pracovat.

Poznámka: I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasické příručky o účetnictví a daních, můžete využít e-booky i ke studiu. Každý z nich je věnovaný ucelenému tématu a kapitoly na sebe navazují.

6. BONUS ve formě mé osobní podpory. Po dobu 12 měsíců od zakoupení mi můžete zasílat své dotazy, které se týkají témat obsažených v této sadě. Zdarma vám zodpovím až 12 dotazů, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (po předchozí domluvě).

A pokud poté budete potřebovat osobní konzultaci, získáváte na ni 20% slevu. Sleva platí na jednorázové konzultace, SOS konzultace i balíčky konzultací objednaných v době 12 měsíců od zakoupení této sady. Konzultace se může týkat účtování, uzávěrky i účetní závěrky.

💡 E-booky a checklisty jsou zpracované tak, abyste je mohli použít pro rok 2023 i pro rok 2022. Vycházejí z právního stavu platného k 1. 5. 2023. Zároveň zde najdete přehled změn, které nastaly oproti roku 2022 i 2021. Pokud nastanou nějaké další změny v zákonech během roku 2023, zašlu vám je vždy přehledně v samostatném PDF i s odkazy na kapitoly, kterých se tyto změny týkají.

Checklisty dělí celou práci do 4 částí

metodika účtování

1. Metodika účtování a evidence

V úvodní části se zaměříme na správné nastavení účetnictví. To je totiž základ, na kterém budeme dále stavět. Celým procesem vás provede checklist.

Tuto část je samozřejmě nejlepší projít hned na začátku. Můžete si ji však rozdělit do delšího období, popř. ji projít až v době, kdy budete mít více času.

návody na účtování

2. Účtování a kontrola v průběhu roku

Podrobné návody vám napoví, kdy a jakým způsobem zaúčtovat jednotlivé účetní případy, a to od těch jednodušších až po ty složitější. Dozvíte se také, jaké daňové povinnosti jsou s nimi spojeny.

Zároveň je pro vás připraven checklist, který vám usnadní pravidelnou (nejlépe měsíční) kontrolu.

inventarizace

3. Inventarizace majetku a závazků

Tato část vás provede krok za krokem inventarizací majetku a závazků. Připomeneme si její pravidla a řekneme si, co je vhodné předem připravit. Dozvíte se, jak přistoupit k inventarizačním rozdílům z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH.

Opět pro vás je připraven checklist a také vzory konfirmačních dopisů a zápisu z provedené inventury.

uzávěrka

4. Uzávěrkové práce a roční kontrola

V poslední části si řekneme, co je třeba zaúčtovat na konci roku. Ukážeme si, jaké kontroly je vhodné provést, abyste včas odhalili případné chyby. Připravíte si vše důležité pro výpočet splatné daně a naučíte se, jak vypočítat odloženou daň.

K dispozici budete mít opět checklisty, návody a vzorové tabulky.

Kdo pro vás návody a checklisty připravil

zdeňka čechová - účetní poradenství a mentoring

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

Shrnutí toho, co sada obsahuje a její cena

účtujeme obchodní společnosti
ucelené návody v podobě e-booků
checklisty, které vás provedou účtováním v průběhu roku i uzávěrkou
vzorové tabulky a vzory vhodné při inventarizaci
vše z pohledu účetních předpisů, daně z příjmů, DPH a dalších zákonů
více než 150 názorných příkladů
zdarma zodpovídaní dotazů po dobu 12 měsíců (až 12 dotazů)
20% sleva na konzultace po dobu 12 měsíců

Cena sady je 2.690 Kč

TIP: Pokud si zatím nechcete pořizovat celou sadu „Účtujeme obchodní společnosti“, můžete začít s vybraným tématem. V případě, že se rozhodnete do 6 měsíců od zakoupení vybraného tématu objednat celou sadu, máte možnost si jeho cenu odečíst od ceny sady.

Shrnutí výhod sady

PO CELÝ ROK

Návody a nástroje vás provedou účtováním v průběhu roku, uzávěrkovými pracemi i roční inventarizací a kontrolou.

EFEKTIVNĚ

Praktické checklisty vás navedou na oblasti, na které je třeba se opravdu zaměřit a které se společnosti týkají.

PRAXE

Najdete zde opravdu jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v příkladech.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.