účtujeme obchodní společnosti

ÚČTUJEME OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Návody a checklisty, které vás provedou krok za krokem účtováním v průběhu roku, měsíční i roční kontrolou, inventarizací a uzávěrkovými pracemi.
Každý set je zaměřen na jednu konkrétní oblast.

Co vám tyto návody přinesou

Vytvoříte si systém

Způsob účtování a evidenci majetku, zásob, pohledávek i závazků si nastavíte v souladu s účetními předpisy a zároveň tak, aby vám to usnadnilo účtování i kontrolu.

Budete vědět, jak na to

Získáte větší jistotu při účtování účetních případů, a to i těch složitějších. A snadněji ohlídáte také daňové povinnosti, které jsou s účetními případy spojené.

Zaúčtujete vše důležité

Checklisty vám připomenou, co vše je třeba před uzavřením účetních knih zaúčtovat a zkontrolovat. Inventarizaci a roční uzávěrku tak zvládnete v klidu a v pohodě krok za krokem.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH SETŮ (TÉMAT)

účetní uzávěrka návod e-book kniha

Než uzavřeme knihy

V tomto setu se dozvíte, jak jednotlivé účetní případy ovlivňují účetnictví a účetní závěrku a v jaký okamžik a jakým způsobem vykázat náklady a výnosy. E-booky a checklisty vám pomohou s uzávěrkovými operacemi, kontrolou účetnictví a inventarizací i přípravou na sestavení závěrky.

odložená daň návod e-book kniha

Odložená daň

V tomto setu najdete podrobný návod na výpočet odložené daně, výpočtové tabulky, checklist a také názorný příklad, jak tabulky vyplnit. Dozvíte se, co vstupuje a co naopak nevstupuje do základu odložené daně a proč. A jakou roli hraje při jejím výpočtu a účtování zásada opatrnosti.

majetek návod e-book kniha

Hmotný a nehmotný majetek

V e-booku najdete všechna důležitá témata týkající se majetku, a to z pohledu účetního i daňového. E-book vám pomůže majetek správně ocenit, zařadit, odpisovat i vyřadit. Checklisty vás provedou účtováním a kontrolou v průběhu roku, roční uzávěrkou a inventarizací.

zásoby návod e-book kniha

Zásoby

Praktické e-booky a cheklisty vám pomůžou s evidencí, oceněním i účtováním zásob způsobem „A“ i způsobem „B“, a to v průběhu roku i na jeho konci. Provedou vás roční kontrolou a inventarizací. A připomenou povinnosti vyplývající ze zákona o daních z příjmů i ze zákona o DPH.

pohledávky a závazky návod e-book kniha

Zúčtovací vztahy, peníze

Díky e-booku budete mít pohledávky a závazky správně zohledněny v účetnictví, v rozvaze i v základu daně. Najdete zde návody týkající se opravných položek, odpisů, odhadů, cizí měny a dalšího. Praktické checklisty vám připomenou vše důležité v průběhu roku i při uzávěrce a inventarizaci.

podíly a vlastní kapitál návod e-book kniha

Podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

E-book vám pomůže zachytit v účetnictví správně jednotlivé způsoby zvýšení a snížení základního kapitálu i podíly na zisku, a to jak na straně společnosti, tak na straně společníka. Také poradí s přecením podílů a cenných papírů na konci roku a s mnohým dalším. Součástí jsou opět checklisty.

Kdo pro vás návody a checklisty připravil

zdeňka čechová - účetní poradenství a mentoring

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

Chystáte se na sestavení účetní závěrky?

Pak by se vám mohla hodit také Sada Sestavujeme účetní závěrku. Více informací najdete zde.

sestavujeme účetní závěrku návody a vzory