pohledávky a závazky návod e-book kniha

ZÚČTOVACÍ VZTAHY, PENÍZE

Praktická příručka, díky které budete mít pohledávky a závazky správně zohledněny v účetnictví, v účetní závěrce i v základu daně z příjmů. Poradí vám s časovým rozlišením i cizí měnou. Součástí jsou checklisty.

Co tento set obsahuje

1. E-book, který obsahuje praktické ucelené návody, které se týkají pohledávek, závazků, přechodných účtů aktiv a pasiv, daní i peněžních prostředků. Najdete v něm pohled účetní i daňový. Vše je doplněno názornými příklady.

2. Přehled zúčtovacích vztahů, který vám pomůže vykázat jednotlivé druhy pohledávek a závazků na správných účtech i ve správných položkách v rozvaze.

3. Excelovskou tabulku a návod Kontrola vazby DPH na výnosy, které vám pomohou zkontrolovat, zda byla DPH za účetní období odvedena ve správné výši.

4. Doplňkové e-booky, ve kterých se dozvíte vše důležité o inventarizaci majetku a závazků nebo také o tom, jak opravit chybu minulých let v účetnictví i ve výkazech.

5. Vzory konfirmačních dopisů a vzor zápisu z provedené inventury ve Wordu.

6. Checklisty, které obsahují poměrně velké množství kroků. Je to proto, aby pokryly základní transakce, které mohou v praxi nastat. Jsou však připraveny tak, abyste se v nich jednoduše orientovali a vybrali jen kroky, které se společnosti, kterou účtujete, týkají.

Checklisty zároveň odkazují přesně na ty kapitoly a příklady, které potřebujete k provedení daného kroku znát. Nebudete tak muset v návodech číst a studovat více, než je v danou chvíli potřeba.

7. Stručný návod, jak s checklisty a s e-booky pracovat. Ten vám pomůže využít set efektivně.

S čím vám návody a checklisty pomůžou

Nastavíte správně účetní i daňové opravné položky k pohledávkám.
Budete vědět, jaký je správný okamžik odepsat pohledávku.
Budete umět pracovat s časovým rozlišením nákladů a výnosů.
Poznáte, kdy zaúčtovat výdaj příštích období, kdy dohadnou položku a kdy rezervu.
Bude pro vás snazší provést měsíční i roční kontrolu a inventarizaci.
Zohledníte správně pohledávky a závazky v základu daně.
Vykážete peníze, závazky, pohledávky i přechodné účty aktiv a pasiv správně v rozvaze.
Budete vědět, jak pracovat s účetními případy v cizí měně během roku i na konci.
Ohlídáte důležité povinnosti, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů i zákona o DPH.

A co ještě získáte

BONUS ve formě mé osobní podpory. Pokud budete mít nějaký dotaz, který se týká pohledávek a závazků nebo dalších témat obsažených setu, ráda vám ho zdarma zodpovím. Tato možnost platí 6 měsíců od zakoupení tohoto setu.

💡 E-booky a checklisty vycházejí z právního stavu platného k 1. 10. 2023. Vzhledem k tomu, že nový zákon o účetnictví začne platit nejdříve od 1. 1. 2025, využijete set i při účtování a uzávěrce roku 2024.

Legislativní změny, které nastanou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a které se dotknou témat v setu, vám zašlu přehledně v samostatném PDF.

📌 I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasickou příručku, můžete využít e-book i ke studiu. Najdete v něm ucelený účetní i daňový pohled na zúčtovací vztahy a kapitoly na sebe navazují.

Kdo pro vás e-booky a checklisty připravil

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

pohledávky a závazky návod e-book kniha

Zúčtovací vztahy, peníze

ucelený návod v podobě e-booku
bonusové e-booky
checklisty, které vás provedou účtováním v průběhu roku i uzávěrkou
vzor zápisu z provedené inventury a vzory konfirmačních dopisů
přehled zúčtovacích vztahů v účetním rozvrhu a v rozvaze
tabulka a návod na kontrolu výše odvedené DPH
z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH
mnoho názorných a ucelených příkladů
odpověď na případné dotazy týkající se pohledávek, závazků a ostatních témat obsažených v setu (po dobu 6 měsíců od zakoupení setu)

Cena setu je 420 Kč

Výhody e-booků a checklistů

PO CELÝ ROK

E-booky a checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, uzávěrkovými pracemi i roční inventarizací a kontrolou.

EFEKTIVNĚ

Praktické checklisty vás navedou na ty oblasti, na které je třeba se opravdu zaměřit a které se společnosti týkají.

PRAXE (NE TEORIE)

Najdete zde jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v názorných příkladech.

📥 Jak to probíhá

Ihned po zaplacení vám přijde do e-mailu odkaz na stránku se složkou, kterou si na jedno kliknutí stáhnete do svého zařízení (PC, mobilu, tabletu). V této složce najdete e-booky, checklisty a vzory. A obdržíte samozřejmě i doklady (objednávku, fakturu).

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.