zásoby návod e-book kniha

ZÁSOBY

Praktické e-booky a cheklisty vám pomůžou s evidencí, oceněním i účtováním zásob způsobem „A“ i způsobem „B“, a to v průběhu roku i na jeho konci.

Co tento set obsahuje

1. E-book, který vám připomene, co vše je třeba zohlednit při účtování a evidenci zásob v průběhu roku i k rozvahovému dni. Využijete ho při účtování zásob způsobem „A“ i způsobem „B“.

Témata jsou zpracována z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH. Vše je doplněno názornými příklady.

2. Doplňkové e-booky, ve kterých se dozvíte vše důležité o inventarizaci nebo také o tom, jak opravit chybu minulých let v účetnictví i ve výkazech.

3. Vzor zápisu z provedené inventury ve Wordu.

4. Checklisty, které obsahují poměrně velké množství kroků. Je to proto, aby pokryly základní transakce, které mohou v praxi nastat.

Jsou však připraveny tak, abyste se v nich jednoduše orientovali a vybrali jen kroky, které se společnosti, kterou účtujete, týkají.

Checklisty zároveň odkazují přesně na ty kapitoly a příklady, které potřebujete k provedení daného kroku znát. Nebudete tak muset v návodech číst a studovat více, než potřebujete.

5. Stručný návod, jak s checklisty a s e-booky pracovat. Ten vám pomůže využít set efektivně.

S čím vám návody a checklisty pomůžou

Nastavíte správný systém účtování a evidence zásob.
Budete umět zásoby správně ocenit.
Inventarizační rozdíly, rozdíly vzniklé chybným účtováním i chyby vzniklé v předchozích účetních obdobích vykážete v souladu s účetními i daňovými předpisy.
Vyskladněné zásoby vykážete na odpovídajících účtech v závislosti na účelu jejich použití.
Vykážete správně nedokončenou výrobu i rozpracované zakázky nehmotné povahy.
Budete vědět, jak nastavit tvorbu opravných položek k zásobám.
Manko a škodu a náhradu manka a škody zaúčtujete správným způsobem a ve správný okamžik. A také je budete umět zohlednit v základu daně z příjmů.
Zvládnete snadněji roční kontrolu a inventarizaci zásob.
Zohledníte správně zásoby, vyskladněné zásoby, opravné položky i zálohy ve výkazech.
Ohlídáte důležité povinnosti, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů i zákona o DPH.

A co ještě získáte

BONUS ve formě mé osobní podpory. Pokud budete mít nějaký dotaz, který se týká zásob, ráda vám ho zodpovím.

A pokud budete potřebovat účetní konzultaci, získáváte na ni 20% slevu. Sleva platí na jednorázové konzultace, SOS konzultace i balíčky konzultací objednaných v době 6 měsíců od zakoupení tohoto setu. Konzultace se mohou týkat účtování, uzávěrky i účetní závěrky.

💡 E-booky a checklisty vycházejí z právního stavu platného k 1. 7. 2023. Zároveň zde najdete přehled změn, které nastaly oproti roku 2022 i 2021. Pokud nastanou nějaké další změny v zákonech během roku 2023, zašlu vám je vždy přehledně v samostatném PDF i s odkazy na kapitoly, kterých se tyto změny týkají.

📌 I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasickou příručku, můžete využít e-book i ke studiu. Najdete v něm ucelený účetní i daňový pohled na zásoby a kapitoly na sebe navazují.

Kdo pro vás e-booky a checklisty připravil

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

zásoby návod e-book kniha

Zásoby

ucelený návod v podobě e-booku
bonusové e-booky
checklisty, které vás provedou účtováním v průběhu roku i uzávěrkou
vzor zápisu z provedené inventury
z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH
názorné příklady
odpověď na případné dotazy týkající se zásob
20% sleva na účetní konzultace po dobu 6 měsíců

Cena setu je 290 Kč

Výhody e-booků a checklistů

PO CELÝ ROK

E-booky a checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, uzávěrkovými pracemi i roční inventarizací a kontrolou.

EFEKTIVNĚ

Praktické checklisty vás navedou na ty oblasti, na které je třeba se opravdu zaměřit a které se společnosti týkají.

PRAXE (NE TEORIE)

Najdete zde opravdu jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v příkladech.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.