účetní uzávěrka návod e-book kniha

NEŽ UZAVŘEME ÚČETNÍ KNIHY

E-booky a checklisty vám pomohou s uzávěrkovými operacemi, kontrolou účetnictví a inventarizací a přípravou na sestavení účetní závěrky.

Co tento set obsahuje

1. E-book, který vám připomene základní pravidla účtování a který vám pomůže zohlednit jednotlivé účetní případy správným způsobem a ve správný okamžik.

Mimo jiné v něm najdete tipy, jak na kontrolu nákladů a výnosů, nebo co zkontrolovat, než začnete sestavovat účetní závěrku.

2. Excelovskou tabulku a návod Kontrola vazby DPH na výnosy, které vám pomohou zkontrolovat, zda byla DPH za účetní období odvedena ve správné výši.

3. Doplňkové e-booky, ve kterých se dozvíte vše důležité o inventarizaci nebo také o tom, jak opravit chybu minulých let v účetnictví i ve výkazech.

4. Vzory konfirmačních dopisů a vzor zápisu z provedené inventury ve Wordu.

5. Checklisty, které obsahují poměrně velké množství kroků. Je to proto, aby pokryly základní transakce, které mohou v praxi nastat. Jsou však připraveny tak, abyste se v nich jednoduše orientovali a vybrali jen kroky, které se společnosti, kterou účtujete, týkají.

Checklisty zároveň odkazují přesně na ty kapitoly a příklady, které potřebujete k provedení daného kroku znát. Nebudete tak muset v návodech číst a studovat více, než je v danou chvíli potřebné.

6. Stručný návod, jak s checklisty a s e-booky pracovat. Ten vám pomůže využít set efektivně.

S čím vám návody a checklisty pomůžou

Dozvíte se, jak jednotlivé účetní případy ovlivňují účetnictví a účetní závěrku.
Pochopíte, jaký je správný okamžik pro zaúčtování nákladů a jaký pro zaúčtování výnosů.
Poznáte, kdy zaúčtovat výdaj příštích období, kdy dohadnou položku a kdy rezervu.
Vykážete správně nedokončenou výrobu i rozpracované zakázky nehmotné povahy.
Manko a škodu a náhradu manka a škody zaúčtujete správným způsobem a ve správný okamžik. A také je budete umět zohlednit v základu daně z příjmů.
Získáte tipy, jak zkontrolovat, zda jsou zaúčtovány všechny náklady a výnosy.
Připomenete si, jaké vnitřní účetní směrnice by měla každá společnost mít.
Účty v účtovém rozvrhu si nastavíte tak, aby vám usnadnily práci a kontrolu.
Budete vědět, jak opravit případnou chybu minulých let v účetnictví a jak ji zohlednit v účetní závěrce.
Připomenete si základní pravidla inventarizace majetku a závazků i to, jaké další skutečnosti při inventarizaci zjišťujeme.

A co ještě získáte

BONUS ve formě mé osobní podpory. Pokud budete mít nějaký dotaz, který se týká roční kontroly a uzávěrky, ráda vám ho zdarma zodpovím. Tato možnost platí 6 měsíců od zakoupení tohoto setu.

💡 E-booky a checklisty vycházejí z právního stavu platného k 1. 10. 2023. Vzhledem k tomu, že nový zákon o účetnictví začne platit nejdříve od 1. 1. 2025, využijete set i při účtování a uzávěrce roku 2024.

Legislativní změny, které nastanou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a které se dotknou témat v setu, vám zašlu přehledně v samostatném PDF.

📌 I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasickou příručku, můžete využít e-book i ke studiu.

Kdo pro vás e-booky a checklisty připravil

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

účetní uzávěrka návod e-book kniha

Než uzavřeme účetní knihy

ucelený návod v podobě e-booku
bonusové e-booky
checklisty, které vás provedou roční kontrolou a uzávěrkou
vzor zápisu z provedené inventury a vzory konfirmačních dopisů
z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH
názorné příklady
odpověď na případné dotazy týkající se roční uzávěrky a kontroly (po dobu 6 měsíců od zakoupení setu)

Cena setu je 290 Kč

Výhody e-booků a checklistů

PO CELÝ ROK

Set využijete nejen při roční uzávěrce a kontrole. Některá témata se týkají i účtování v průběhu roku.

EFEKTIVNĚ

Praktické checklisty vás navedou na ty oblasti, na které je třeba se opravdu zaměřit a které se společnosti týkají.

PRAXE (NE TEORIE)

Najdete zde jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v názorných příkladech.

📥 Jak to probíhá

Ihned po zaplacení vám přijde do e-mailu odkaz na stránku se složkou, kterou si na jedno kliknutí stáhnete do svého zařízení (PC, mobilu, tabletu). V této složce najdete e-booky, checklisty a vzory. A obdržíte samozřejmě i doklady (objednávku, fakturu).

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.