majetek návod e-book kniha

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

E-book obsahuje podrobné informace o hmotném a nehmotném majetku, o jeho oceňování, evidenci, účtování i odpisování. Součástí jsou také praktické checklisty.

Co tento set obsahuje

1. E-book, který vás provede všemi důležitými tématy, které se týkají majetku. Pomůže vám majetek správně ocenit, zařadit a odpisovat, lépe posoudit technické zhodnocení a opravu a poradí i v mnohém dalším. Témata jsou zpracována z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH. A najdete v něm mnoho názorných příkladů.

2. Doplňkové e-booky, ve kterých se dozvíte vše důležité o inventarizaci nebo také o tom, jak opravit chybu minulých let v účetnictví i ve výkazech.

3. Vzor zápisu z provedené inventury ve Wordu.

4. Checklisty, které obsahují poměrně velké množství kroků. Je to proto, aby pokryly základní transakce, které mohou v praxi nastat. Jsou však připraveny tak, abyste se v nich jednoduše orientovali a vybrali jen kroky, které se společnosti, kterou účtujete, týkají.

Checklisty zároveň odkazují přesně na ty kapitoly a příklady, které potřebujete k provedení daného kroku znát. Nebudete tak muset v návodech číst a studovat více, než je v danou chvíli potřebné.

5. Stručný návod, jak s checklisty a s e-booky pracovat. Ten vám pomůže využít set efektivně.

S čím vám návody a checklisty pomůžou

Snadněji posoudíte, zda se jedná o dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek.
Nastavíte správně nejen daňové, ale také účetní odpisování.
Dokážete lépe rozlišit technické zhodnocení a opravu, samostatnou věc a součást budovy. Také snadněji vyhodnotíte, kdy je namístě nechat posouzení na daňovém poradci.
Budete umět správně ocenit, zaúčtovat a odpisovat majetek, který společnost nabyla vkladem nebo darem, anebo na který přijala peněžitý dar či dotaci.
Správně zohledníte případ, kdy společnost majetek darovala nebo vložila do jiné společnosti.
Naučíte se ve správný okamžik a správným způsobem zachytit v účetnictví pořízení, zařazení i vyřazení staveb, pozemků a jiných nemovitých věcí.
Budete vědět, jak přistupovat k technickému zhodnocení nehmotného majetku s ohledem na to, kdy byl majetek pořízen.
Zvládnete snadněji roční kontrolu a inventarizaci majetku.
Ohlídáte důležité povinnosti, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů i zákona o DPH.

A co ještě získáte

BONUS ve formě mé osobní podpory. Pokud budete mít nějaký dotaz, který se týká hmotného a nehmotného majetku, ráda vám ho zdarma zodpovím. Tato možnost platí 6 měsíců od zakoupení tohoto setu.

💡 E-booky a checklisty obsahují informace platné k 31. 12. 2023. Vzhledem k tomu, že nový zákon o účetnictví začne platit nejdříve od 1. 1. 2025, využijete set i při účtování a uzávěrce roku 2024.

📌 I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasickou příručku, můžete využít e-book i ke studiu. Najdete v něm ucelený účetní i daňový pohled na majetek a kapitoly na sebe navazují.

Kdo pro vás e-booky a checklisty připravil

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

majetek návod e-book kniha

Hmotný a nehmotný majetek

ucelený návod v podobě e-booku
bonusové e-booky
checklisty, které vás provedou účtováním v průběhu roku i uzávěrkou
vzor zápisu z provedené inventury
z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH
mnoho názorných a ucelených příkladů
odpověď na případné dotazy týkající se hmotného a nehmotného majetku (po dobu 6 měsíců od zakoupení setu)

Cena setu je 490 Kč

Výhody e-booků a checklistů

PO CELÝ ROK

E-booky a checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, uzávěrkovými pracemi i roční inventarizací a kontrolou.

EFEKTIVNĚ

Praktické checklisty vás navedou na ty oblasti, na které je třeba se opravdu zaměřit a které se společnosti týkají.

PRAXE (NE TEORIE)

Najdete zde jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v názorných příkladech.

📥 Jak to probíhá

Ihned po zaplacení vám přijde do e-mailu odkaz na stránku se složkou, kterou si na jedno kliknutí stáhnete do svého zařízení (PC, mobilu, tabletu). V této složce najdete e-booky, checklisty a vzory. A obdržíte samozřejmě i doklady (objednávku, fakturu).

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.