podíly a vlastní kapitál návod e-book kniha

PODÍLY A CENNÉ PAPÍRY, VLASTNÍ KAPITÁL

Praktická příručka, která vám poradí, jak účtovat o změnách ve vlastním kapitálu ve společnosti i na straně společníka, jak přecenit podíly a cenné papíry na konci roku a s mnohým dalším. Součástí jsou checklisty.

Co tento set obsahuje

1. E-book, který vám pomůže zachytit v účetnictví správně jednotlivé způsoby zvýšení a snížení základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál nebo podíly na zisku, a to na straně společnosti i na straně společníka.

Také poradí, jak na konci roku přecenit podíly a cenné papíry i to, jak zkontrolovat účty vlastního kapitálu.

2. Doplňkové e-booky, ve kterých se dozvíte vše důležité o inventarizaci nebo také o tom, jak opravit chybu minulých let v účetnictví i ve výkazech.

3. Vzor zápisu z provedené inventury ve Wordu.

4. Checklisty, které obsahují poměrně velké množství kroků. Je to proto, aby pokryly základní transakce, které mohou v praxi nastat.

Jsou však připraveny tak, abyste se v nich jednoduše orientovali a vybrali jen kroky, které se společnosti, kterou účtujete, skutečně týkají.

Checklisty zároveň odkazují přesně na ty kapitoly a příklady, které potřebujete k provedení daného kroku znát. Nebudete tak muset v návodech číst a studovat více, než potřebujete.

5. Stručný návod, jak s checklisty a s e-booky pracovat. Ten vám pomůže využít set efektivně.

S čím vám návody a checklisty pomůžou

Podíly a cenné papíry budete vzhledem k jejich druhu evidovat na odpovídajících účtech.
Pochopíte, kdy vzniká emisní a kdy vkladové ážio a jak je zaúčtovat.
Budete umět správně ocenit, zaúčtovat a odpisovat majetek, který společnost nabyla jako nepeněžitý vklad nebo který naopak vložila jako nepeněžitý vklad do jiné společnosti.
Zohledníte správným způsobem a ve správný okamžik zvýšení nebo snížení základního kapitálu, a to jak na straně dané společnosti, tak na straně společníka.
Dozvíte se vše důležité o rozdělení zisku, výplatě podílů na zisku i záloze na podíl na zisku.
Zvládnete snadněji přecenění podílů a cenných papírů k rozvahovému dni.
Vykážete jednotlivé podíly a cenné papíry i složky vlastního kapitálu správně v rozvaze.
Ohlídáte důležité povinnosti, které vyplývají ze zákona o obchodních korporacích, ze zákona o daních z příjmů i dalších zákonů.

A co ještě získáte

BONUS ve formě mé osobní podpory. Pokud budete mít nějaký dotaz, který se týká podílů a cenných papírů nebo vlastního kapitálu, ráda vám ho zodpovím.

A pokud budete potřebovat účetní konzultaci, získáváte na ni 20% slevu. Sleva platí na jednorázové konzultace, SOS konzultace i balíčky konzultací objednaných v době 6 měsíců od zakoupení tohoto setu. Konzultace se mohou týkat účtování, uzávěrky i účetní závěrky.

💡 E-booky a checklisty vycházejí z právního stavu platného k 1. 7. 2023. Zároveň zde najdete přehled změn, které nastaly oproti roku 2022 i 2021. Pokud nastanou nějaké další změny v zákonech během roku 2023, zašlu vám je vždy přehledně v samostatném PDF i s odkazy na kapitoly, kterých se tyto změny týkají.

📌 I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasickou příručku, můžete využít e-book i ke studiu. Najdete v něm ucelený účetní i daňový pohled na podíly, cenné papíry a vlastní kapitál a kapitoly na sebe navazují.

Kdo pro vás e-booky a checklisty připravil

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

podíly a vlastní kapitál návod e-book kniha

Podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

ucelený návod v podobě e-booku
bonusové e-booky
checklisty, které vás provedou účtováním v průběhu roku i uzávěrkou
vzor zápisu z provedené inventury
z pohledu účetních předpisů, zákona o obchodních korporacích, zákona o daních z příjmů, zákona o DPH i dalších zákonů
mnoho názorných a ucelených příkladů
odpověď na případné dotazy týkající se podílů a cenných papírů a vlastního kapitálu
20% sleva na účetní konzultace po dobu 6 měsíců

Cena setu je 460 Kč

Výhody e-booků a checklistů

PO CELÝ ROK

E-booky a checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, uzávěrkovými pracemi i roční inventarizací a kontrolou.

EFEKTIVNĚ

Praktické checklisty vás navedou na ty oblasti, na které je třeba se opravdu zaměřit a které se společnosti týkají.

PRAXE (NE TEORIE)

Najdete zde opravdu jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v příkladech.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.