Kategorie ÚJ

kategorie účetních jednotek

Co vše ovlivňuje aktiva a čistý obrat

Při zařazení společnosti do správné kategorie účetních jednotek musíme vycházet ze správných údajů. Co vše může ovlivnit výši aktiv a čistého obratu?

kategorie účetních jednotek

Jak a proč určit správně kategorii új

Některé povinnosti týkající se vedení účetnictví či sestavení a zveřejnění účetní závěrky se odvíjejí od toho, do jaké kategorii společnost patří.