1-ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

kategorie účetních jednotek

Jak a proč určit správně kategorii új

Některé povinnosti týkající se vedení účetnictví nebo sestavení a zveřejnění účetní závěrky se odvíjejí od toho, do jaké kategorie společnost patří.