Základní povinnosti

kategorie účetních jednotek

Jak a proč určit správně kategorii új

Některé povinnosti týkající se vedení účetnictví či sestavení a zveřejnění účetní závěrky se odvíjejí od toho, do jaké kategorii společnost patří.