9-ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Okamžik sestavení účetní závěrky

Okamžik sestavení účetní závěrky není pouhým formálním datem, ale je sdělením, do jakého data brala společnost události po rozvahovém dni v potaz.

povinný audit

Jak probíhá povinný a nepovinný audit

Zjistili jste, že společnost má povinný audit? Kdo auditora vybírá, jak audit probíhá a na co v souvislosti s auditem pamatovat, si řekneme v tomto článku.

povinný audit

Kdy má společnost povinný audit

Skutečnost, zda společnost má nebo nemá povinný audit, se může každoročně měnit. A čím dříve zjistíme, jak to daný rok s auditem bude, tím lépe.