Účetnictví

kategorie účetních jednotek

Co vše ovlivňuje aktiva a čistý obrat

Při zařazení společnosti do správné kategorie účetních jednotek musíme vycházet ze správných údajů. Co vše může ovlivnit výši aktiv a čistého obratu?

povinný audit

Jak probíhá povinný a nepovinný audit

Zjistili jste, že společnost má povinný audit? Kdo auditora vybírá, jak audit probíhá a na co v souvislosti s auditem pamatovat, si řekneme v tomto článku.

povinný audit

Kdy má společnost povinný audit

Skutečnost, zda společnost má nebo nemá povinný audit, se může každoročně měnit. A čím dříve zjistíme, jak to daný rok s auditem bude, tím lépe.

kategorie účetních jednotek

Jak a proč určit správně kategorii új

Některé povinnosti týkající se vedení účetnictví či sestavení a zveřejnění účetní závěrky se odvíjejí od toho, do jaké kategorii společnost patří.