účetní opravné položky

Služby jako nedokončená výroba

Nedokončenou výrobou jsou zejména nedokončené hmotné produkty. Mohou však jimi být i činnosti, při kterých vznikají produkty nehmotné povahy.