nové články o účetnictví a daních

Manko a škoda a jejich náhrada v účetnictví a v daních

Ne vždy účtujeme o manku a škodě a o náhradě manka a škody ve stejný okamžik. A to má vliv na hospodářský výsledek, základ daně z příjmů i odpočet DPH.