E-BOOKY A PŘEHLEDY ZDARMA

Archivace a skartace (nejen) účetních dokladů

Tento e-book vám poradí, po jakou dobu archivovat jednotlivé účetní, daňové i jiné doklady a záznamy. Dozvíte se také vše důležité o skartaci a o výběru archiválií.

cestovní náhrady v cizí měně - výklad a příklady

Cestovní náhrady
v cizí měně

Získejte návod, jak při poskytování cestovních náhrad v cizí měně propojit pravidla daná zákoníkem práce a účetními předpisy. Vše je shrnuto v názorných příkladech.

Návody a přehledy zdarma (bez zadání e-mailu)

Kategorie účetních jednotek

Společnost může kategorii účetních jednotek změnit během své existence i několikrát. Získejte návod, jak kategorii správně určit při vzniku i v dalších letech, a to včetně praktických příkladů.

Vše důležité o (nejen) povinném auditu

Skutečnost, zda společnost má nebo nemá povinný audit, se může každoročně měnit. Kromě návodu, jak zjistit, zda se povinný audit týká i vaší společnosti, v e-booku najdete i další důležité informace.

Vzorový seznam účtů pro podnikatele

Účtový rozvrh si sestavuje každá společnost sama. Tento vzorový seznam účtů vychází ze zavedené praxe, tedy z toho, jaké účty společnosti často k zachycení účetních případů používají.