E-BOOKY A PŘEHLEDY ZDARMA

Archivace a skartace (nejen) účetních dokladů

Tento e-book vám poradí, po jakou dobu archivovat jednotlivé účetní, daňové i jiné doklady a záznamy. Dozvíte se také vše důležité o skartaci a o výběru archiválií.

cestovní náhrady v cizí měně - výklad a příklady

Cestovní náhrady
v cizí měně

Získejte návod, jak při poskytování cestovních náhrad v cizí měně propojit pravidla daná zákoníkem práce a účetními předpisy. Vše je shrnuto v názorných příkladech.