KONZULTACE PRO ÚČETNÍ

Nejste si jisti, jakým způsobem nebo v jaký okamžik zaúčtovat konkrétní účetní případ? Potřebujete poradit s evidencí majetku, zásob nebo s účtováním na konci roku? Anebo chcete pomoct se sestavením účetní závěrky? Ráda to s vámi proberu na konzultaci.

CO NA KONZULTACÍCH NEJČASTĚJI ŘEŠÍME

Správný okamžik a způsob vykázání různých účetních případů, včetně správného okamžiku a vykázání nákladů a výnosů v účetnictví a v účetní závěrce.
Ocenění, účtování a evidenci hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení.
Nastavení účetních a daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku.
Ocenění, účtování a evidenci zásob.
Pohyby ve vlastním kapitálu, transakce spojené s podíly a cennými papíry.
Výpočet účetních a daňových opravných položek k pohledávkám, odpisy pohledávek.
Tvorbu opravných položek k zásobám a k majetku.
Tvorbu rezerv, dohadných položek.
Závazky v účetnictví a v základu daně.
Přecenění podílů a cenných papírů.
Výpočet odložené daně.
Sestavování výkazů, cash flow, přehledu o změnách vlastního kapitálu, vyhotovení přílohy.
Přípravu výroční zprávy a zprávy o vztazích.

Konzultace mohou mít i podobu „mentoringu“, kdy s vámi mohu projít například proces měsíční kontroly, roční uzávěrky a inventarizace nebo sestavení účetní závěrky.

Samotnému zahájení tohoto druhu spolupráce předchází online setkání v délce zhruba 15 až 20 minut. Na něm probereme vaší situaci a také to, co konkrétně od naší spolupráce očekáváte. Úvodní schůzka je zdarma a je nezávazná.

JAK KONZULTACE PROBÍHAJÍ

Konzultace probíhají buď online nebo telefonicky. Objednat se můžete prostřednictvím formuláře, který najdete níže, nebo telefonicky na tel. 737 642 561.

Konzultaci je nutno uhradit nejpozději 24 hodin před započetím dohodnutého termínu. V případě, že peníze do této doby nebudou na účtu připsány, termín propadá. Výjimkou jsou SOS konzultace.

Můžete využít buď jednorázovou konzultaci nebo si objednat cenově zvýhodněný balíček. Balíček můžete čerpat postupně formou kratších nebo delších konzultací. Na vyčerpání balíčku máte celých 12 měsíců od zahájení čerpání.

I když mám zkušenosti i v oblasti daní, nemohu vám poskytovat daňové poradenství, protože nejsem daňový poradce. Pokud bychom zjistili, že se daná problematika týká pouze daní, doporučím vám konzultaci s daňovým poradcem. V takovém případě si nebudu nic účtovat. I z tohoto důvodu uveďte do objednávky stručný popis toho, o čem zhruba konzultace bude.

CENA KONZULTACÍ

Jednorázová konzultace

Jednorázová konzultace v délce 60 minut
1 200 Kč

Jednorázová konzultace zkrácená

Jednorázová konzultace v délce 30 minut
600 Kč

SOS konzultace

Jednorázová konzultace v délce cca 20 minut – pokud potřebujete okamžitou poradu
400 Kč

Balíček konzultací

Konzultace v celkové délce 3 hodiny – možno čerpat postupně podle potřeby
3 000 Kč

PROČ TO PROBRAT ZROVNA SE MNOU

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody. Více o mně najdete zde.

OBJEDNÁVKA

Vaše osobní údaje budu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů.
Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.