PŘÍPRAVA A KOREKTURA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍPRAVA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Máte sestavené výkazy, ale na přílohu už vám nezbývá čas a energie? Nebo si nevíte rady s cash flow? Postarám se o to. A klidně za vás sestavím celou účetní závěrku.

KOREKTURA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Chcete mít jistotu, že jsou zůstatky účtů vykázány ve výkazech a přehledech v těch správných položkách a že příloha obsahuje vše, co obsahovat má? Ráda vše projdu.

V rámci svých služeb připravím jednotlivé součásti účetní závěrky nebo provedu jejich korekturu. Jedná se o tyto dokumenty:

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Příloha v účetní závěrce
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Popřípadě výroční zpráva a zpráva o vztazích

JAK TO PROBÍHÁ?

Společná část

Službu objednejte nejlépe prostřednictvím formuláře nebo zasláním e-mailu na zdenka@zdenka-cechova.cz.
Já se vám ozvu zpět a domluvíme si krátký telefonický rozhovor, během kterého od vás zjistím další potřebné informace.
Na základě toho vám sdělím předpokládanou cenu. Cena totiž závisí na mnoha faktorech (velikost společnosti, kategorie účetních jednotek, objem a pohyby majetku, zásob, struktura pohledávek a závazků, transakce se spojenými osobami apod.).
Pokud budete s cenou souhlasit, pustím se do toho.
Abych mohla závěrku nebo její část sestavit anebo provést korekturu, potřebuji výstupy z účetnictví. Přesný seznam vám zašlu na základě objednávky a zjištěných informací.

Sestavení (příprava) závěrky nebo vybraných částí

Na základě získaných informací a dat z účetnictví sestavím výkazy, přílohu, cash flow a další dokumenty tak, jak jsme si předem dohodli.
Poté vám zašlu návrh dokumentů ke kontrole a schválení.
Po konečném odsouhlasení upravím jejich konečný vzhled a pošlu vám je zpět ve formátech, na kterých se domluvíme.

Korektura závěrky nebo vybraných částí

Při kontrole výkazů a cash flow prověřím, zda jsou zůstatky účtů s ohledem na jejich povahu vykázány ve správných položkách, resp. na správných řádcích.
V případě korektury přílohy, výroční zprávy nebo zprávy o vztazích zkontroluji, zda mají náležitosti předepsané účetními předpisy, a ověřím základní údaje na základě předložených účetních dat.
Provedu také základní kontrolu gramatiky a pravopisu.
Poté vám zašlu návrh změn a úprav.
Pokud budete s úpravami souhlasit, zapracuji je, upravím konečný vzhled a pošlu vše zpět ve formátech, na kterých se domluvíme.

A PROČ SVĚŘIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZROVNA MNĚ?

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Přiznám se, že mě příprava výkazů, cash flow ani přílohy dříve moc nebavila a chtěla jsem to mít vždy rychle za sebou. Pak jsem se do toho ale ponořila trochu více a začala rozumět tomu, na který řádek patří ten který účet. A dnes mě to vážně baví.

Při auditech mi navíc „pár“ účetních závěrek prošlo rukama. Takže si troufám říct, že vím, o co jde. Více o mně najdete zde.

OBJEDNÁVKA SLUŽBY

Vaše osobní údaje budu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů.
Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.