zúčtovací vztahy a peníze

Zúčtovací vztahy, peníze

Praktická příručka, díky které budete mít pohledávky a závazky správně zohledněny v účetnictví, v účetní závěrce i v základu daně z příjmů. Součástí jsou checklisty.

Co vám e-book a checklisty přinesou?

V e-booku najdete ucelené návody, které se týkají pohledávek, závazků, přechodných účtů aktiv a pasiv. E-book vám pomůže nastavit správně účetní i daňové opravné položky. Poradí vám, jak přistupovat v různých situacích k cizí měně. A mnoho dalšího.

Součástí je také přehled zúčtovacích vztahů, který vám pomůže vykázat jednotlivé druhy pohledávek a závazků na správných účtech i ve správných položkách v rozvaze.

Díky e-booku a checklistům lépe ohlídáte důležité povinnosti, které vyplývají z účetních předpisů, ze zákona o daních z příjmů i zákona o DPH .

Celým procesem vás provedou checklisty. Obsahují poměrně velké množství kroků. Je to proto, aby pokryly základní transakce, které mohou v praxi nastat. Jsou však připraveny tak, abyste se v nich jednoduše orientovali a vybrali jen kroky, které se společnosti, kterou účtujete, skutečně týkají.

Checklisty zároveň odkazují přesně na ty kapitoly a příklady, které potřebujete k provedení daného kroku znát. Znamená to, že nebudete v návodech číst a studovat více, než potřebujete. Součástí je i stručný návod, jak s checklisty a s e-bookem pracovat.

BONUS ve formě mé osobní podpory. Zodpovím vám zdarma 3 dotazy týkající se účtování a evidence pohledávek, závazků, přechodných účtů aktiv a pasiv nebo peněžních prostředků, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (po předchozí domluvě).

A pokud poté budete potřebovat osobní konzultaci, získáváte na ni 20% slevu. Sleva platí na jednorázové konzultace, SOS konzultace i balíčky konzultací objednaných v době 12 měsíců od zakoupení tohoto setu. Konzultace se mohou týkat účtování, uzávěrky i účetní závěrky.

A jaké jsou další výhody?

💡 E-booky a checklisty jsou zpracované tak, abyste je mohli použít pro rok 2022 i pro rok 2023. Vycházejí z právního stavu platného k 1. 5. 2023. Zároveň zde najdete přehled změn, které nastaly oproti roku 2022 i 2021. Pokud nastanou nějaké další změny v zákonech během roku 2023, zašlu vám je vždy přehledně v samostatném PDF i s odkazy na kapitoly, kterých se tyto změny týkají.

Poznámka: I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasickou příručku, můžete využít e-book i ke studiu. Najdete v něm ucelený účetní i daňový pohled na zúčtovací vztahy a kapitoly na sebe navazují.

🧩 Tento set je součástí sady Účtujeme obchodní společnosti. Pokud se do 6 měsíců od zakoupení rozhodnete objednat celou sadu, máte možnost si od ceny sady odečíst cenu tohoto setu.

Kdo pro vás e-book a checklisty připravil

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

zúčtovací vztahy a peníze

Zúčtovací vztahy, peníze

ucelený návod v podobě e-booku
bonusové e-booky
checklisty, které vás provedou účtováním v průběhu roku i uzávěrkou
vzor zápisu z provedené inventury a vzory konfirmačních dopisů
přehled zúčtovacích vztahů v účetním rozvrhu a v rozvaze
z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH
mnoho názorných a ucelených příkladů
zdarma odpovědi na 3 dotazy týkající se účtování a evidence pohledávek, závazků, přechodných účtů aktiv a pasiv
20% sleva na konzultace po dobu 12 měsíců
možnost o cenu tohoto dílčího setu snížit cenu sady „Účtujeme obchodní společnosti“ (platí 6 měsíců od zakoupení tohoto setu)

Cena setu je 590 Kč

Výhody e-booku a checklistů

PO CELÝ ROK

E-book a checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, uzávěrkovými pracemi i roční inventarizací a kontrolou.

EFEKTIVNĚ

Praktické checklisty vás navedou na ty oblasti, na které je třeba se opravdu zaměřit a které se společnosti týkají.

PRAXE (NE TEORIE)

Najdete zde opravdu jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v příkladech.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.