podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

Podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

Praktická příručka, která vám poradí, jak účtovat o změnách ve vlastním kapitálu ve společnosti i na straně společníka, jak přecenit podíly a cenné papíry na konci roku a s mnohým dalším. Součástí jsou checklisty.

Co vám e-book a checklisty přinesou?

E-book vám pomůže zachytit v účetnictví správně jednotlivé způsoby zvýšení a snížení základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál nebo podíly na zisku, a to na straně společnosti i na straně společníka. Také poradí, jak na konci roku přecenit podíly a cenné papíry i to, jak zkontrolovat účty vlastního kapitálu.

Díky e-booku a checklistům lépe ohlídáte důležité povinnosti, které vyplývají z účetních předpisů, ze zákona o obchodních korporacích, ze zákona o daních z příjmů i z dalších zákonů.

💡 E-booky a checklisty jsou zpracované tak, abyste je mohli použít pro rok 2022 i pro rok 2023. Vycházejí tedy z právního stavu platného v roce 2022. Zároveň jsou zapracovány změny, které nastávají od 1. 1. 2023. Pokud nastanou nějaké změny v zákonech během roku 2023, zašlu vám je vždy přehledně v samostatném PDF i s odkazy na kapitoly, kterých se tyto změny týkají.

Poznámka: I když hlavním záměrem nebylo vytvořit klasickou příručku, můžete využít e-book i ke studiu. Najdete v něm ucelený pohled na podíly, cenné papíry a vlastní kapitál a kapitoly na sebe navazují.

🧩 Tento set je součástí sady Účtujeme obchodní společnosti. Pokud se do 6 měsíců od zakoupení rozhodnete objednat celou sadu, máte možnost si od ceny sady odečíst cenu tohoto setu.

Kdo pro vás e-book a checklisty připravil

Jmenuji se Zdeňka Čechová. Účetnictví se věnuji přes 20 let. Pracovala jsem jako účetní v několika různých firmách, vedla jsem účetní oddělení a věnovala jsem se klientům i v rámci auditu. Při své práci jsem měla vždy možnost spolupracovat s daňovými poradci a také s právníky.

Vím, jak je občas náročné číst zákony a představovat si za nezáživným textem něco konkrétního. Proto vše převádím do srozumitelné podoby a propojuji s poznatky z praxe. Předávám konkrétní návody.

podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

Podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

ucelený návod v podobě e-booku
bonusový e-book
checklisty, které vás provedou účtováním v průběhu roku i uzávěrkou
z pohledu účetních předpisů, zákona o obchodních korporacích, zákona o daních z příjmů i dalších zákonů
mnoho názorných a ucelených příkladů
možnost o cenu tohoto dílčího setu snížit cenu sady „Účtujeme obchodní společnosti“ (platí 6 měsíců od zakoupení)

Cena setu je 460 Kč

Výhody e-booku a checklistů

PO CELÝ ROK

E-book a checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, uzávěrkovými pracemi i roční kontrolou.

PRAXE (NE TEORIE)

Najdete zde opravdu jasné, praktické a konkrétní návody, tipy, doporučení. Zároveň je vše shrnuto v příkladech.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.