VYBRANÁ TÉMATA

Pokud si zatím nechcete pořizovat celou sadu Účtujeme obchodní společnosti, můžete začít s vybraným tématem. V případě, že se rozhodnete do 6 měsíců od zakoupení vybraného tématu objednat celou sadu, máte možnost si jeho cenu odečíst od ceny sady.

hmotný a nehmotný majetek - pohled účetní i daňový

Hmotný a nehmotný majetek

V e-booku najdete všechna důležitá témata týkající se majetku, a to z pohledu účetního i daňového. E-book vám pomůže majetek správně ocenit, zařadit, odpisovat i vyřadit. Praktické checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, měsíční kontrolou i roční uzávěrkou a inventarizací.

zúčtovací vztahy a peníze

Zúčtovací vztahy, peníze

Díky e-booku budete mít pohledávky a závazky správně zohledněny v účetnictví, v účetní závěrce i v základu daně z příjmů. A najdete zde vše potřebné také k tvorbě opravných položek, k odpisům i k cizí měně. Součástí jsou checklisty, které vám připomenou vše důležité v průběhu roku i při uzávěrce a inventarizaci.

podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

Podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

E-book vám pomůže zachytit v účetnictví správně jednotlivé způsoby zvýšení a snížení základního kapitálu i podíly na zisku na straně společnosti i na straně společníka. Také poradí s přecením podílů a cenných papírů na konci roku a s mnohým dalším. Součástí jsou checklisty.

DOPLŇKOVÉ NÁVODY

Tyto návody jsou součástí sady Účtujeme obchodní společnosti. Nyní je můžete zakoupit i samostatně.

odložená daň - výpočet a zaúčtování

Odložená daň

Návod na výpočet a zaúčtování odložené daně. Součástí je šikovná tabulka, checklist a názorné příklady.

vazba dph na výnosy - praktická tabulka s návodem a příkladem

Vazba DPH na výnosy

Jednoduchá tabulka a návod vám pomohou zjistit, zda byla DPH odvedena za účetní období ve správné výši.