UCELENÉ SADY NÁVODŮ A NÁSTROJŮ

Tyto sady jsou připraveny tak, aby pokryly všechny důležité oblasti. Díky nim správně nastavíte metodiku účtování a evidence, získáte větší jistotu při účtování v průběhu roku i při roční inventarizaci a uzávěrce. A sestavení účetní závěrky vám půjde lépe od ruky.

účtujeme obchodní společnosti

Účtujeme obchodní společnosti

Ucelená sada praktických e-booků a checklistů, která vás provede krok za krokem účtováním v průběhu roku, měsíční i roční kontrolou, inventarizací a uzávěrkovými pracemi. Najdete zde konkrétní návody a velké množství názorných příkladů.

sestavujeme účetní závěrku

Sestavujeme účetní závěrku

Praktické návody, vzory a checklisty, se kterými pro vás bude sestavování a kontrola rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow snazší a rychlejší. A příloha vám půjde lépe od ruky. Jsou vhodné, ať už sestavujete výkazy a cash flow v účetním programu, nebo ručně.

VYBRANÁ TÉMATA

Pokud si zatím nechcete pořizovat celou sadu „Účtujeme obchodní společnosti“, můžete začít s vybraným tématem. V případě, že se rozhodnete do 6 měsíců od zakoupení vybraného tématu objednat celou sadu, máte možnost si jeho cenu odečíst od ceny sady.

hmotný a nehmotný majetek - pohled účetní i daňový

Hmotný a nehmotný majetek

V e-booku najdete všechna důležitá témata týkající se majetku, a to z pohledu účetního i daňového. E-book vám pomůže majetek správně ocenit, zařadit, odpisovat i vyřadit. Praktické checklisty vás provedou účtováním v průběhu roku, měsíční kontrolou i roční uzávěrkou a inventarizací.

zúčtovací vztahy a peníze

Zúčtovací vztahy, peníze

Díky e-booku budete mít pohledávky a závazky správně zohledněny v účetnictví, v účetní závěrce i v základu daně z příjmů. A najdete zde vše potřebné také k tvorbě opravných položek, k odpisům i k cizí měně. Součástí jsou checklisty, které vám připomenou vše důležité v průběhu roku i při uzávěrce a inventarizaci.

podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

Podíly a cenné papíry, vlastní kapitál

E-book vám pomůže zachytit v účetnictví správně jednotlivé způsoby zvýšení a snížení základního kapitálu i podíly na zisku na straně společnosti i na straně společníka. Také poradí s přecením podílů a cenných papírů na konci roku a s mnohým dalším. Součástí jsou checklisty.

DOPLŇKOVÉ NÁVODY

Tyto návody jsou součástí sady „Účtujeme obchodní společnosti“. Nyní je můžete zakoupit i samostatně.

odložená daň - výpočet a zaúčtování

Odložená daň

Návod na výpočet a zaúčtování odložené daně. Součástí je šikovná tabulka, checklist a názorné příklady.

vazba dph na výnosy - praktická tabulka s návodem a příkladem

Vazba DPH na výnosy

Jednoduchá tabulka a návod vám pomohou zjistit, zda byla DPH odvedena za účetní období ve správné výši.

NÁVODY A KURZY ZDARMA

A podívejte se také na návody a kurzy zdarma. I v nich najdete jistě užitečné informace.

metodika účtování

Správné vykázání nákladů a výnosů

V tomto minikurzu ZDARMA, který obsahuje 3 videolekce a checklist, se dozvíte, v jaký okamžik a jakým způsobem správně vykázat náklady a výnosy v účetnictví a v účetní závěrce.

návody zdarma - účetnictví

E-booky a přehledy zdarma

E-booky zdarma, ve kterých najdete praktické rady, tipy a doporučení. Pomohou vám zavést do praxe vybrané účetní zásady nebo daňové povinnosti. Stáhnout si můžete také vzorový seznam účtů.