NÁKLADY A VÝNOSY

správný okamžik a způsob vykázání

VÍTEJTE V MINIKURZU

Těší mě, že máte zájem získávat informace a tipy z oblasti účetnictví a daní.

V tomto minikurzu se postupně ve 3 videolekcích dozvíte:

Jak jednotlivé události (účetní případy) ovlivňují účetnictví a účetní závěrku.
Jak v praxi uplatnit zásadu věčné a časové souvislosti (akruální princip) a zásadu opatrnosti. A jaký vliv mají tyto zásady na vykazování nákladů a výnosů.
Kdy a jak účtovat o manku a škodě a o náhradě manka a škody. A také, jak je zohlednit v základu daně.
Kdy účtovat o výdaji příštích období, kdy o dohadné položce a kdy o rezervě.

Jednotlivé lekce minikurzu najdete v menu nahoře (na mobilním telefonu je třeba menu rozbalit v levém horním rohu).

Abyste si z minikurzu odnesli maximum, doporučuji získané informace zavést co nejdříve do praxe.

Pomůže vám s tím checklist. Ten si můžete stáhnout už teď. Stačí kliknout na obrázek a otevře se vám soubor. Doporučuji stáhnout si checklist do počítače a vytisknout.

A pokud máte nějaký dotaz k tématům probíraným v minikurzu, napište mi na e-mail zdenka@zdenka-cechova.cz.

A ještě malé právní okénko: Bez mého vědomého souhlasu není dovoleno jakoukoliv část obsahu minikurzu sdílet a kopírovat. Berte, prosím, na vědomí také to, že se jedná o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhnete. Jako autorka neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v tomto minikurzu. Minikurz nemůže nahradit osobní konzultaci. Předem děkuji za pochopení.

A teď už pojďme na první lekci.