NÁKLADY A VÝNOSY

správný okamžik a způsob vykázání

LEKCE 2

Zásada věcné a časové souvislosti a zásada opatrnosti

Podle zákona o účetnictví jsme povinni vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Aby tomu tak bylo, je třeba dodržovat ostatní účetní zásady, kterým je zásada věrného a poctivého obrazu v podstatě nadřazena.

V tomto minikurzu nemáme prostor probrat všechny účetní zásady. Tématem našeho minikurzu je správné vykázání nákladů a výnosů v účetnictví a v účetní závěrce. Proto se v druhé videolekci zaměříme na dvě zásady, které nám s tím pomůžou. Na akruální princip, tzn. na zásadu věcné a časové souvislosti a na zásadu opatrnosti.

Části, na které je odkazováno v checklistu, najdete ve videu v těchto časech:
Akruální princip (zásada věcné a časové souvislosti) – začátek 00:01:09
Nedokončená výroba – začátek 00:07:54
Zásada opatrnosti – začátek 00:14:57

Abyste si z minikurzu odnesli maximum, doporučuji získané informace aplikovat postupně v praxi.

Pomůže vám s tím checklist. Pokud jste si ho zatím nestáhli, stačí kliknout na obrázek. Doporučuji checklist stáhnout do počítače a vytisknout.

Interpretaci I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace najdete na tomto odkazu.

V případě, že máte nějaký dotaz k tématům probíraným v minikurzu, napište mi na e-mail zdenka@zdenka-cechova.cz.

A třetí lekci najdete zde.